Met lood in je schoenen schrijf je de zoveelste brief… Je verwacht eigenlijk alwéér die afwijzing, verwoord in correcte taal en netjes onderbouwd.

Hoe schrijf je als oudere werknemer nu een opvallende sollicitatiebrief? Belangrijk is om de voordelen van jou als oudere werknemer te benoemen.

Hieronder geven we alvast de vijf pluspunten waar jij mee scoort:

Kennis en ervaring

Oudere werknemers nemen een schat aan kennis en ervaring mee naar hun nieuwe werkgever, veelal ook nog eens gecombineerd met een uitgebreid netwerk. Jouw voordeel is dat jij sneller dan een jongere werknemer in staat bent om op het juiste niveau te functioneren.

Vaste grond onder de voeten

Oudere werknemers zijn in tegenstelling tot veel jongere werknemers geen jobhoppers. Ze zijn loyaler en daardoor minder snel geneigd om van baan te wisselen. Jouw nieuwe werkgever maak je duidelijk dat hij op jouw kan bouwen, hierdoor wordt bespaard op meerdere malen nieuwe werving en selectie bij jouw nieuwe werkgever. Voor jouw toekomstige collega’s, klanten of stakeholders is het ook prettiger niet steeds te hoeven wennen aan een nieuw gezicht.

Werk-privébalans

Oudere werknemers hebben over het algemeen een goede werk/privé balans Vaak treedt in latere levensfasen namelijk een periode in die zich kenmerkt door rust en stabiliteit. Zo nemen de verplichtingen in de privésfeer af, omdat er doorgaans geen sprake meer is van schoolgaande kinderen.

Gemotiveerd met een hoofdletter G

Uit een enquête van TNO en CBS blijkt dat 50- tot 60-jarige werknemers meer enthousiasme aan de dag leggen dan hun jongere collega’s. Bovendien zijn ouderen bij de juiste randvoorwaarden zelfs productievere werknemers.

Veelzijdig en divers team

Als je meer ouderen aanneemt, creëert een werkgever veelzijdigheid in zijn personeelsbestand. Naar buiten toe kan een onderneming punten scoren door te refereren aan een goede afspiegeling van de samenleving, er wordt aangetoond dat jouw nieuwe werkgever optimaal gebruik maakt van de kwaliteiten van mensen en zo geeft jouw nieuwe werkgever een beter imago aan zijn bedrijf.

Compensatieregeling en bonussen voor jouw nieuwe werkgever

Voor 8 juli 1954 geboren? Jouw nieuwe werkgever kan gebruik maken van allerlei financiële voordelen. Zo bestaat er een risico beperking bij ziekte voor oudere werknemers. Mocht je onverhoopt ziek worden, dan betaalt het UWV aan jouw werkgever een Ziektewetuitkering. Dit heet ook wel de Compensatieregeling.  

Wanneer een werkgever een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt, komt deze  in aanmerking voor een flinke bonus van de overheid. Deze Mobiliteitsbonus is een korting op de premies die de werkgever betaalt aan de Belastingdienst. De totale korting kan oplopen tot wel 7000 euro per jaar. Hiervan profiteert jouw nieuwe werkgever maximaal drie jaar lang. Als je wilt weten of je hiervoor in aanmerking komt, kun je gebruikmaken van de regelhulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.